Нашите принципи

В нашата практика залагаме на четири основни фактора:

1. Хората – традиционното високо качество на предлаганите от нас услуги дължим на непрекъснатото усъвършенстване на професионалната ефективност и квалификация на екипа ни. Вярваме, че единствено така можем да бъдем винаги на ниво.  Вниманието към детайлите, вникването в същината на всеки проблем, лоялното и компетентно отношение към нашите клиенти и отговорности е това, което ни отличава от другите…и неусетно професионалните ни контакти прерастват в дългосрочни  партньорствата в приятелства.

2. Информацията – дейността ни е съобразена с най-новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания в областта на счетоводството, данъците и осигуряването. Същевременно не спираме да се усъвършенстваме, с цел да бъдем в крак с всички изменения в динамичната нормативна уредба на страната. Информираме се от най-надеждните източници, консултираме се с експерти в областта на счетоводството, осигуряването, охрана на труда, трудова медицина и др.

3. Технологиите – за да предоставяме компетентни и адекватни на нуждите на нашите клиенти решения, ние работим със съвременни технологични средства, съобразно изискванията на НАП, НОИ и други, свързани с дейността ни, държавни институции – електронен подпис, интернет банкиране, онлайн комуникации и др. Ние използваме мултифункционалните софтуеърни продукти на Microinvest – счетоводни, ТРЗ, фактуриращи и търговски системи от ново поколение. С тях може да се обработва голям обем информация, което прави тези продукти подходящи за всяка фирма, която обработва множество операции ежедневно. Освен това програмата е интуитивна – има вградени контроли, които подпомагат работата на опитния счетоводител и свеждат до минимум процента на допускане на счетоводни грешки. Наред с всичко това ние имаме удоволствието да бъдем техен дистрибутор.

4. Допълнителните услуги – услугите ни се простират извън границите на традиционното счетоводство, за да включат обширен набор от консултантски услуги, които да подпомагат Вашата фирма. Работим в тясно сътрудничество с юристи и одитори за по-пълното и комплексно счетоводно и правно обслужване. За нашите чуждестранни клиенти подсигуряваме комуникация на английски, немски, френски, италиански, румънски, руски и испански език и съдействие по време на пребиването им в България.