СЧЕТОВОДСТВО И КОНСУЛТ

Счетоводно-консултантски услуги:

 • Регистрация на фирми;
 • Пълно текущо счетоводно обслужване на малки и средни предприятия и фирми с всякакъв вид дейност;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет, съгласуван със Закона за счетоводството и Закона за статистиката;
 • Регистрация по закона за ДДС – изготвяне и представяне на необходимия набор от документи;
 • Данъчна защита и представителство при проверки и ревизии от НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.
 • Изготвяне на прогнозни отчети за бъдещи периоди;
 • Услуги на място при клиента, когато дейността налага частично или постоянно присъствие на административен персонал;
 • Изготвяне на допълнителни документи и справки, по изисквания на клиента: при кандидатстване за банков кредит, по проект за финансиране, по изискване на чуждестранен партньор и др.;
 • Съдействие при консулти с експерт-счетоводител, експерт по осигуряване и др;
 • Съдействие при решаване на възникнали казуси и проблеми от компетенцията на финансово-счетоводната администрация.

ТРЗ и Личен състав:

 • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости;
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета;